NASZE CELE

 

 

Idea Fundacji Macunaima powstała wśród grupy ludzi od lat związanych z szeroko pojętą kulturą krajów Ameryki Łacińskiej. Łączy nas wspólna idea przybliżenia mało znanej różnorodności tamtejszej kultury oraz pokazania bogactwa kultury polskiej w krajach portugalsko i hiszpańskojęzycznych.

 

• promocja kultury latynoamerykańskiej, a w szczególności brazylijskiej, zarówno w Polsce jak i w całej Europie

• promowanie idei wielokulturowości

• upowszechnianie kultury polskiej w krajach Ameryki Łacińskiej

• wspieranie inicjatyw gospodarczych kulturotwórczych i edukacyjnych

• kreowanie wizerunku Polski na świecie jako kraju tolerancyjnego i otwartego na inne kultury

• promowanie aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

• promocja sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia

• nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności

 

 

Cele realizujemy choćby poprzez organizację festiwalu Bom Dia Brasil, który odbywa się w Warszawie od 18 lat. Jego ideą jest integracja różnych środowisk, łączenie ludzi różnych kultur oraz kontynentów. Co roku przyciągamy nowych artystów, twórców oraz partnerów. Naszą ambicją jest dotarcie do jak największego grona odbiorców, dlatego zawsze dbamy zarówno o różnorodność wydarzeń, jak i ich ciekawą tematykę.

 The magic of Brazil in Warsaw

Established in 2003, Bom Dia Festival (www.brasil.com.pl) is promoting Brazilian culture in Poland. Over the past 18 years, we could have seen 7 great carnival parades, 16 education panels, 4 theatre plays, more than 40 movie screenings, 30 Brazilian music concerts, 15 street markets with Latin products and more than 25 dance workshops with professional dancers. Brazilian Cultural Foundation „Macunaima” (www.macunaima.pl) headed by Paweł Kucharczuk is the most trustworthy source of information about Brazilian culture in Poland. The main objective of the Foundation is to spread the knowledge about Brazil, its culture, art, history and society. That is why „Macunaima” each year creates diversified editions of the biggest Brazilian Culture Festival in order to give maximum of knowledge, to inspire and to connect Brazilian fans from all over the world. „Macunaima” is a Nonprofit organization.