NASZE CELE

 

 

Idea Fundacji Macunaima powstała wśród grupy ludzi od lat związanych z szeroko pojętą kulturą krajów Ameryki Łacińskiej. Łączy nas wspólna idea przybliżenia mało znanej różnorodności tamtejszej kultury oraz pokazania bogactwa kultury polskiej w krajach portugalsko i hiszpańskojęzycznych.

 

 

 

 

• promocja kultury latynoamerykańskiej, a w szczególności brazylijskiej, zarówno w Polsce jak i w całej Europie

• promowanie idei wielokulturowości

• upowszechnianie kultury polskiej w krajach Ameryki Łacińskiej

• wspieranie inicjatyw gospodarczych kulturotwórczych i edukacyjnych

• kreowanie wizerunku Polski na świecie jako kraju tolerancyjnego i otwartego na inne kultury

• promowanie aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

• promocja sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia

• nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności

 

 

 

Cele realizujemy choćby poprzez organizację festiwalu Bom Dia Brasil, który odbywa się w Warszawie nieprzerwanie od 15 lat. Jego ideą jest integracja różnych środowisk, łączenie ludzi różnych kultur oraz kontynentów. Co roku przyciągamy nowych artystów, twórców oraz partnerów. Naszą ambicją jest dotarcie do jak największego grona odbiorców, dlatego zawsze dbamy zarówno o różnorodność wydarzeń, jak i ich ciekawą tematykę.